AÇIKLAMA

YEŞİL ; ile taralı deneyler TÜRKAK Akreditasyonu Kapsamında Yapılmaktadır.

YEŞİL Yeşil ve Sarı ile taralı olmayan deneyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında yapılmaktadır.

SARI; ile taralı deneyler kapsam dışı yapılmaktadır.

ZEMİN ARAZİ DENEYLERİ

50- ISRM, TS EN 1537, Zemin Ankrajları / Zemin Ankraj Çivisi (Bulon Çekme Testi)

51- TS EN 1881, TS EN 1504-6 Çelik Donatı Çubuğunun Ankranjlanması  (Beton Ankrajı / Filiz Çekme Testi)

52- TS 1900-1, Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ile Kuru Birim Hacim Ağırlığın Yerinde Tayini (Küçük Boşaltma Silindiri Metodu - Kum Konisi Metodu ile Sıkışma Yüzdesinin Tayini)

53- TS 1900-1, Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ile Kuru Birim Hacim Ağırlığın Yerinde Tayini (Büyük Boşaltma Silindiri Metodu - Kum Konisi Metodu ile Sıkışma Yüzdesinin Tayini)

54- TS 1900-1, Zeminin Kuru Birim Hacim Ağırlığının Yerinde Tayini (Balon Metodu ile Sıkışma Yüzdesi Tayini)

55- ASTM D6938, Zemin ve Zemin-Agrega Karışımlarının Sığ Derinliklerde Yoğunluk ve Su İçeriğinin Nükleer Yöntemlerle Belirlenmesi (Nükleer Yöntem ile Su İçeriği ve Sıkışma Yüzdesi Tayini)

56- TS 13593, Zeminde Kaliforniya Taşıma Oranının (CBR) Yerinde Tayini

57- TS 5744, Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma Gücünün Yerinde Tayini (Deformasyon Modülleri ve "k" Yatak Katsayısı Tayini) 

58-ASTM D4548/D4648M, İnce Daneli Killi Zeminlerde Laboratuvar Vane Kesme Deneyi

59- Mevcut Binalardan Röntgen Cihazı İle Donatı Çapı ve Adetlerinin Tespiti

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım