MEVCUT BİNALARDA DEPREME DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI

Firmamız mevcut binalarda depreme dayanıklılık tetkiki aşağıda belirtilen test ve çalışmaları yapılarak binanın yürürlükteki deprem yönetmeliğine göre dayanıklılığını tespit etmektedir. Bu çalışmalar sırasıyla;

1) Mevcut binanın mimari ve betonarme projelerine göre uygun yapılıp yapılmadığının tespiti için rölevesi yapılarak mimari ve taşıyıcı sistem projelerinin yeniden hazırlanması için;

 • Taşıyıcı sistemi oluşturan kolon ve kirişlerin boyutları tek tek ölçülecek, döşeme kalınlığı, kat yüksekliği ve plan ölçüleri belirlenerek mevcut yapının her katına ait kalıp ve temel planı çizilmesi.
 • Duvar cins ve kalınlıkları ile döşeme kaplama cinsi ve kalınlıkları, hacimlerin kullanım amaçları belirlenerek hareketli yükler, çatı ve kaplama cinslerinin belirlenmesi.
 • Yapıya ait vaziyet planı hazırlanması.
 • Yapıda dilatasyon bulunup bulunmadığı belirlenmesi.
 • Yapının her katında taşıyıcı sistemlerinin nelerden oluştuğu, bodrum kat çevresinde perde bulunup bulunmadığı belirlenmesi.

2) Binanın yakın çevresinden yeterli sayıda temel sondaj yaparak zemim etüdünün yapılması.

3) Binanın taşıyıcı sisteminde yapısal hasar olup olmadığı belirlenmesi. Yapısal olmayan sıva ve duvar çatlaklıkları, betonarme betonlarında tahribat olup olmadığı ve donatılarda korozyon olup olmadığı tespit belirlenmesi.

4) Yapının taşıyıcı sisteminden binanın tümünü temsil edecek şekilde karot numuneleri alınması ve yeterli sayıda Schmidt çekici okumaları yapılarak karot alınan elemanlarından çıkarılan basınç dayanımları arasında doğrusal korelasyon yöntemi ile beton basınç dayanımının bulunması.

5) Mevcut yapının kolon,kiriş,döşeme ve temellerinde donatı tespit cihazı (röntgen) ile taranarak boyuna donatıların adet ve çapları ile enine donatıların çap ve aralıkları tespit edilmesi.

 • Tespit edilen donatıların mevcut betonarme proje ile karşılaştırılarak farklılıklar tespit edilmesi.

6) Tespit edilen donatı çap ve miktarları ile tespiti yapılan beton basınç dayanımları ve zemin etüt raporundaki zemin emniyet gerilmesi esas alınarak yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine göre Statik ve betonarme hesaplarının yeniden yapılması.

7) Mevcut yapı üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalar ile 3 boyutlu analizlerden elde edilen neticelere göre;

 1. a) Yapının projesine uyum gösterip göstermediği.
  b) Yapılan karot deneyleri ve Schmidt çekici ölçümleri sonucu beton karakteristik dayanımı.
  c) Taşıyıcı sistemdeki donatıların projeye uyup uymadığı
  d) Yürürlükteki Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan analiz ve tetkikler sonucu taşıyıcı sistem kesit ve donatılarının yeterli olup olmadığı, temellerde zemin gerilmelerinin, zemin emniyet gerilmesini aşıp aşmadığını.
  e) Yapının güçlendirilmesine gerek olup olmadığı.
  f) Taşıyıcı sistem elemanlarında korozyon bulunup bulunmadığı.
  g) Temel seviyesinde drenaj gibi tedbirlerin alınıp alınmamasının belirlenmesi.

BAŞLANGIÇ 
TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

PROJENİN ADI

İLGİLİ İDARE

YAPILAN KALİTE KONTROL ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

15.06.2003

10.09.2003

Antalya Yukarıkocayatak Pansiyonlu İlköğretim 
Okulu Binaları

Antalya Milli 
Eğitim Müdürlüğü

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

18.08.2004

28.08.2004

Antalya Bileydi İlköğretim Okulu

Antalya Milli 
Eğitim Müdürlüğü

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

16.09.2004

27.10.2004

Van - Muradiye Devlet Hastahanesi

Sağlık Bakanlığı

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

16.09.2004

27.10.2004

Van-Muradiye Devlet Hastahanesi Personel Lojmanları

Sağlık Bakanlığı

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

27.01.2005

16.02.2005

Antalya - Kemer Özel  Yaşam Hastahanesi

Sağlık Bakanlığı

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

10.05.2006

12.06.2006

Isparta - Türkiye Diyanet Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu

Isparta 
Milli Eğitim Müdürlüğü

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

10.09.2006

12.11.2006

Isparta - Özel Altın Başak Emir Kız Öğrenci Yurdu Binası

Isparta 
Milli Eğitim Müdürlüğü

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

12.11.2007

14.11.2007

TEZ-TUR ALCONSTRUCTION

Antalya 
Mili Eğitim Müdürlüğü

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

08.02.2012

24.02.2012

Şefik KAHRAMAN  
Kahraman Otel  / VAN

Özel

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

11.06.2012

11.08.2012

Alanya-Manavgat ( Side) - Kemer- Kaş Turizm ve Danışma Büroları

Antalya İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

11.08.2012

03.09.2012

Antalya Çalışma İş Kurumu 
İl Müdürlüğü

Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

20.10.2012

02.11.2012

Kemer Belediyesi 
Ana Hizmet  Binası / ANTALYA 

Kemer Bld. Başkanlığı ANTALYA

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

21.06.2013

29.07.2013

Muratpaşa Fener Mah. Tekelioğlu Caddesi 1950 Sokak No: 2 
6311 Ada 12 Parsel 
MAVUŞ APARTMANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU
(Yapı Kimlik No: 3614 )

16.07.2013

01.08.2013

Kepez İlçesi Kültür Mah. 
3841 Sokak No: 5 
10205 Ada 3 Parsel 
SİNE APARTMANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6308 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU 
(Yapı Kimlik No: 4460 )

29.07.2013

05.08.2013

Muratpaşa Gençlik Mah.
Teyfikışık Caddesi No: 27 
872 Ada 33 Parsel 
KURT APARTMANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6307 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU 
(Yapı Kimlik No: 4975 )

29.07.2013

28.08.2013

Muratpaşa İlçesi Altındağ Mah. Tonguç Caddesi 
150 Sokak  No: 26
1279 Ada 3 Parsel 
NİHAL APARTMANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6309 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU
(Yapı Kimlik No: 5217 )

01.08.2013

28.08.2013

Muratpaşa İlçesi Gençlik Mah. Işıklar Caddesi  No: 18
1257 Ada 10 Parsel 
KARAYOLLARI APARTMANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6310 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU 
(Yapı Kimlik No: 5218 )

18.08.2013

02.09.2013

Yeni Mahalle Lise Cad. No:26
Özel Kemer Yaşam Hastanesi Sağlık Hiz. Ltd. Şti.
36 Ada 22 Parsel

Sağlık Bakanlığı

Binaların  Mevcut Durumu ile ilgili Sağlamlığı ve Depreme dayanıklılığı tayini.

11.10.2013

22.10.2013

Bahçelievler Mah. 
Pamir Caddesi, No: 20/2
1037 Ada  19 Parsel
Hasan SUBAŞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6310 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU 
(Yapı Kimlik No: 8990 )

11.10.2013

13.12.2013

Kepez İlçesi Kültür Mah. 
3824 Sokak No: 12/4 
10203 Ada 1 Parsel 
ABDURRAHMAN  YAĞCIOĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6310 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU 
(Yapı Kimlik No: 12173 )

11.10.2013

13.12.2013

Kepez İlçesi Kültür Mah. 
3824 Sokak No: 12/1 
10203 Ada 1 Parsel 
HAYRETTİN KOCA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6311 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU 
(Yapı Kimlik No: 12174 )

11.10.2013

13.12.2013

Kepez İlçesi Kültür Mah. 
3824 Sokak No: 12 
10203 Ada 1 Parsel 
DURAN YAĞCIOĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6312 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU 
(Yapı Kimlik No: 12175 )

20.11.2013

13.12.2013

Kemer  İlçesi, Çamyuva Merkez Mah. Atatürk Caddesi 17. Sokak No: 6
245 Ada  03 Parsel
RAMAZAN ARSLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6309 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU
(Yapı Kimlik No: 12172 )

05.12.2013

Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mah. 
921 Sokak No: 5
9452 Ada 01 Parsel
MÜNTEHA SARIASLAN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

6310 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuna göre BİNA RİSK TESPİT RAPORU
(Yapı Kimlik No: 13682 )

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım