AÇIKLAMA

YEŞİL ; ile taralı deneyler TÜRKAK Akreditasyonu Kapsamında Yapılmaktadır.

YEŞİL Yeşil ve Sarı ile taralı olmayan deneyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında yapılmaktadır.

SARI; ile taralı deneyler kapsam dışı yapılmaktadır.

 

BETON PARKE DENEYLERİ

83- TS 2824 EN 1338 EK-B, Numune Alma, Deneyler ve Uygunluk Kriterleri

84- TS 2824 EN 1338, Beton Blok Boyutlarının Ölçülmesi Metodu
85- TS 2824 EN 1338, Yarmada Çekme Dayanımı Tayini
86- TS 2824 EN 1338, Toplam Su Emmenin Tayini

BETON BORDÜR DENEYLERİ

87- TS 436 EN 1340 EK-B, Numune Alma, Deneyler ve Uygunluk Kriterleri

88- TS 436 EN 1340 EK-J, Görünümle İlgili Hususların Tahkiki

89- TS 436 EN 1340, Boyutların Ölçülmesi
90- TS 436 EN 1340, Eğilme Dayanımının Ölçülmesi

91- TS 436 EN 1340, Toplam Su Emmenin Tayini

TERRAZO KARO DENEYLERİ

92- TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.1, Numune Alma (Dış Mekan)

93- TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.2, Boyut Sapmaları (Dış Mekan)

94- TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.3, Kenarların Doğrultudan Sapması (Dış Mekan)

95- TS 213-2 EN 13748-2 Madde 5.4, Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması (Dış Mekan)

96- TS 213-2 13748-2, Boyutların Ölçülmesi ( En – Boy –Yükseklik ve Yüzey Tabakası Kalınlığı ) (Dış Mekan)

97- TS 213-2 13748-2, Kırılma Dayanımının ve Kırılma Yükünün Ölçülmesi (Dış Mekan)

98- TS 213-2 13748-2, Su Emme Deneyi (Dış Mekan)

99- TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5.1, Numune Alma (İç Mekan)

100- TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5.2, Boyut Sapmaları (İç Mekan)

101- TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5.3, Kenarların Doğrultudan Sapması (İç Mekan)

102- TS 213-1 EN 13748-1 Madde 5.4, Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması (İç Mekan)

103- TS 213-1 13748-1, Boyutların Ölçülmesi ( En – Boy –Yükseklik ve Yüzey Tabakası Kalınlığı ) (İç Mekan)

104- TS 213-1 13748-1, Kırılma Dayanımının ve Kırılma Yükünün Ölçülmesi (İç Mekan)

105- TS 213-1 13748-1, Su Emme Deneyi (İç Mekan)

KİL KAGİR BİRİM DENEYLERİ

106- TS EN 13771-1 + A EK-A, Numune Alma

107- TS EN 772-16, Boyutların Tayini

108- TS EN 772-20, TS EN 772-20/A1, Yüzey Düzlüğünün Tayini

109- TS EN 772-20, TS EN 771-1, Birim Hacim Ağırlık
110- TS EN 772-13 Kuru Kütlenin Tayini

111- TS EN 772-1, TS EN 771-1, Basınç Dayanımının Tayini

112- TS EN 772-13, TS EN 771-1, Kâgir Birimlerin Net ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlelerin Tayini (Doğal Taş Hariç)

113- TS EN 772-21:2011, Soğuk Su Emilimi İle Kil ve Silis Kumtaşı Kagir Birimlerin Su Emme Tayini 

BETON KAGİR BİRİMLER (BRİKET) DENEYLERİ

114- TS EN 771-3+A1 EK-A, Numune Alma

115- TS EN 772-16, Boyutların Tayini

116- TS EN 772-20, TS EN 771-3, Yüzey Düzgünlüğünün Tayini

117- TS EN 772-1, TS EN 771-3, Basınç Dayanımının Tayini

118- TS EN 772-13, TS EN 771-3, Birim Hacim Kütlesinin Tayini

 

GAZ VE KÖPÜK BETON DENEYLERİ

119- TS EN 678 Madde 5.1, Numune Alma

120- TS EN 678, Kuru Yoğunluk Tayini
121- TS EN 678 Madde 5.2, Deney Numunesinin Boyut ve Biçimi
122- TS EN 678 Madde 6.1, Deney Numunesinin Hacminin Tayini

123- TS EN 678 Madde 6.2, Deney Numunesinin Kuru Kütlesi Tayini

124- TS EN 1353, Gaz Beton Birimlerde Rutubet Muhtevası Tayini

125- TS EN 679, Basınç Dayanımının Tayini

 

HAFİF BETON (ASMOLEN) BLOK DENEYLERİ

126- TS EN 15037-2+A1 EK-A, Numune Alma

127- TS 407, Boyutların Ölçümü (Genişlik, Uzunluk, Yükseklik, Dış Cidar Kalınlığı, İç Cidar Kalınlığı)

128- TS EN 772-13, Kuru Kütlenin Tayini

129- TS EN 15037-2, TS EN 772-13, Net Kuru ve Brüt Yoğunluklarının Tayini

 

MENHOL KAPAKLARI - IZGARALAR DENEYLERİ

130- TS EN 124-1, Tanımlar Sınıflandırmalar, Genel Tasarım Prensipleri-Performans Gereksinimleri ve Test Yöntemleri

131- TS EN 124-2, Dökme Demirden Yapılmış Oluk Kapakları ve Rögar Kapakları

132- TS EN 124-3, Çelik veya Alüminyum Alaşımdan Yapılmış Oluk Kapakları Ve Rögar Kapakları

133- TS EN 124-4, Çelik Donatılı Betondan Yapılmış Oluk Kapakları Ve Rögar Kapakları

134- TS EN 124-5, Kompozit Malzemeden Yapılmış Oluk Kapakları Ve Rögar Kapakları

135- TS EN 124-6, Polipropilen(PP) Polietilen (PE) Veya Plastikleştiricisiz Poli (Vinil Klorür) den Yapılmış Oluk Kapakları Ve Rögar Kapakları

 

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım