İN-TEK Kalite Kontrol Proje Denetim Müşavirlik firmamız kurulduğu günden itibaren yasa ve yönetmeliklerden ayrılmadan ulusal ve uluslararası standartlarda deneyimli uzman kadrosuyla kalite kontrol ve laboratuvar hizmetleri vermektedir. İN-TEK Kalite Kontrol Proje Denetim Müşavirlik ve Tic. AŞ. olarak firmamız; 2000 yılında 4 Mühendis tarafından kurulmuş olup, 15.11.2001 tarihinden itibaren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ) 10 No’lu LABORATUVAR İZİN BELGESİ ile Beton, Demir, Diğer Yapı Malzemeleri, Karot ve Zemin ile ilgili arazi ve laboratuar deneylerini yapmak ve rapor vermekle yetkilendirilmiştir. Şirketimiz ayrıca, 04.09.2015 tarihinden itibaren TÜRKAK’tan AB-0958-T Sicil No ile; beton, demir ve zemin konularında akredite olmuş olup, Türkiye’de TÜRKAK’tan akredite olan özel laboratuvarlar arasında ilk 3 laboratuvar arasına girmiştir. 21.12.2016 tarihinde Asfalt (Bitüm ve Bitümlü Karışımlar) deneylerinde Türkiye’de TÜRKAK’tan akredite olan ilk özel laboratuvar olma başarısını göstermiştir. Ayrıca Metalik Malzemeler (Boru, yassı levha ve çelik mamüllerin akma, çekme ve kopmadan sonra % uzama) deneylerini TÜRKAK bünyesinde katan ilk laboratuvarlardan birisi olmuştur. 3’ü Denetçi Mühendis olmak üzere toplam 8 Mühendis ( 5 İnşaat Mühendisi ve 3 Jeoloji Mühendisi ) ve konusunda tecrübeli teknik kadromuzla bugüne kadar çok sayıda Kamu ve Özel Sektöre ait Konut ve Ticari Yapılar, Okul, Alışveriş Merkezleri, Hastaneler, Otel, Yol İnşaatları, Altyapı Projeleri, Baraj ve Hidroelektrik Santralleri, Havaalanı, Arıtma Tesisi, Raylı Sistem ve benzeri mühendislik yapılarının kalite kontrol hizmetlerini yürütmüş olan şirketimizin ana çalışmaları özetle aşağıdadır;
 • Taze Beton Basınç Dayanımı ve diğer Testleri,
 • Demir Akma, Çekme Dayanımı ve Kopma Uzaması Tayini Testleri,
 • Beton Karışım Tasarım, Hesabı ve Testleri,
 • Karot ve Röntgen ile Demir Donatı Tespiti İşleri,
 • Zemin Testleri (dolgu sıkışma yüzdesi tayini, zemin plaka yükleme, CBR, üç/tek eksenli Testler, elek analizi; doğal taşların basınç dayanımı, aşınma, eğilme, su emme ve don kaybı testleri)
 • Beton Blokların Testleri (bordür, parke, karo malzemelerinin eğilme ve kırılma dayanımı, su emme, yarmada çekme, aşınma Testleri; Kompozit ve Döküm Rögar/Menhol Kapağı Basınç-Eğilme Testleri)
 • Asfalt Testleri (Asfalt Dizayn Hazırlama, Marshall Stabilite, Yumuşama Noktası Tayini, Penetrasyon (İğne batma), Parlama/Yanma Noktası (Cleveland) Noktası Tayini, Asfalttan Karot Alınarak Yerinde Sıkışma %’si Tayini, Ekstraksiyon ile Bitüm Miktarı Tayini ve Elek Analizi, Bitümün Yoğunluk-Özgül Ağırlık Tayini)
 • Çelik Boru, Çelik Halat, Sac, Profil Çekme Dayanımı ve Kopma Uzaması Tayini Testleri,
 • Demir Filiz, Ankraj ve Bulon Çekme, Sıyrılma Testleri,
 • Eski Yapılarda Beton Yaşının Tespiti,
 • Mevcut binaların Depreme Dayanıklılık (Performans Analizi) Test ve Hesaplarının yapılması,
 • 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanununa göre Riskli Yapıların Tespiti ve

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kapsam Listesinde belirtilen diğer testlerdir. Şirketimiz 28.02.2013 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında, Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi almış olup, mevcut yapıların Deprem Risk Analiz Çalışmalarını yapmaktadır. Şirketimiz 16.08.2007 tarihinden itibaren ISO 9001 ( TÜV/SÜD ) Kalite Yönetim Belgesine sahip iken, Eylül 2015 ayında TSE’den TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almış olup, ayriyeten TSE’nin Onaylı Laboratuvar Listesinde de bulunmaktadır. 05.08.2016 tarihinde ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemleri) ve OHSAS 18001 ( İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri) Belgelerini almıştır. Kalite sürekliliğini, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini, sürekli gelişim felsefesini, tarafsız ve güvenilir olmayı kendine misyon edinmiştir. Kazanılan bu olumlu imaj nedeniyle önemli ve büyük projelerde genellikle İN-TEK AŞ. tercih edilmektedir. Bölgemiz inşaat sektörüne beton, zemin, yapı malzemeleri ve asfalt konularında verdiğimiz kalite kontrol, laboratuvar ve müşavirlik hizmetlerini daha da geliştirmek için bilgiye, teknolojiye ve insana yatırımlarımız devam edecektir. “Hizmette Kalite Kalitede Süreklilik” vazgeçilmez temel prensibimiz olmaya devam edecektir.
  Fahrettin KARAKÖSE İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı
  Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım