İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş.; başarılarını, büyüme ve gelişme hedeflerini çalışma arkadaşları ile birlikte gerçekleştirdiğine inanan bir şirkettir.

Yaratılan katma değerin insan kaynaklarının etkin, verimli, yerinde ve zamanında değerlendirilmesi ile mümkün olduğunun bilincindedir. Birlikte çalıştığı insanların gelişimi, mutluluğu, motivasyonu ve gelecek beklentileri ile şirketin hedef ve beklentilerinin uyum içinde olmasına özen gösterir.

İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş.; başarının paylaşılarak çoğalacağını, vizyonun paylaşılarak gelişeceğini, sorumluluk bilincinin etkileşim içinde yükseleceğini, birbirine güvenen ve inanan bir ekip ile mükemmele ulaşılacağını bilir.

İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş.; emeğe, bilgi ve beceriye saygılıdır. Benimsediği temel değerlere uygun davranma, üstün yetenek, yüksek performans ve başarıyı ödüllendirir.

İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş.'nin sağladığı çalışma koşulları, iş yaptığı ülkenin ulusal yasalarına ve çalışanların azami yararı ve mutluluğuna, evrensel insan haklarına uygundur. Hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet, etnik ve benzeri ayrımcılık yapılmaz.

Çalışanların gelişimi ve kariyeri için destek vermeye, ortam hazırlamaya çalışılır. Güven ve uyum ortamı yaratmaya çaba harcanır.

İş Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım