Ülkemiz yeryüzünde meydana gelen yıkıcı depremlerin çok sık olduğu coğrafyalardan birisinde yer almaktadır. Jeolojik ve tektonik durum göz önüne alındığında deprem gerçeğinden kaçmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat belki bu gerçekten " kaçmak" değil ama "kaçınmak" mümkündür. Ayrıca unutulmamalıdır ki, önlemek her zaman ödemekten daha ucuz ve insancıldır. Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen önemli gelişmeler depremin yıkıcı gücüne karşı koyabilecek yeni olanaklar sağlamıştır. Bu aynı zamanda mühendislik kavramının var oluş sebeplerinden de bir tanesidir.

Ülkemizde afetlerin önlenmesi ve zararlarının en aza indirilmesi konusunda öncelikle devlete, yerel yönetimlere ve teknik elemanlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki, sahip olduğumuz bilimsel ve teknik imkânlar ne kadar ileri olursa olsun bunlar ancak doğru şekilde kullanılırsa ve etik ilkelere bağlı kalınırsa bir anlam taşır. Bunun mümkün kılınabilmesi için ise doğru ve etkin kalite kontrol sisteminin tesis edilmesi, sistemin denetlenmesi, caydırıcı cezai müeyyidelerin geçerli kılınması ve bireylerin eğitilerek bilinçlendirilmesi gerekir.

Kabul etmek gerekir ki, bu oldukça uzun süreçli ancak kararlı ve istikrarlı politikalar ile hayata geçirilebilir. Kısacası bir konu ile ilgili tecrübeye sahip olduğumuzdan çok, tecrübelerin kaç tanesinden ders aldığımız önemlidir. Bu çerçevede, sürekli olarak yenilenen ve geliştirilen kurallar, yöntemler, yönetmelikler ve kanunlar çıtayı hep bir kademe daha yükseğe koymak ve "ödemeden önce önlemek" ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir. Fakat somut ilerlemeler ancak eğitimle, kontrolle, cezai müeyyidelerle ve toplumsal bilinçlenme ile mümkün olabilecektir. 29.06.2001 tarihinde kabul edilerek 13.07.2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler yapı denetimi ve kontrollü konularında eksiklik ve yanlışlıkları düzeltmek için çıkarılmıştır. Şüphesiz ki, zaman içerisinde uygulamada görülen eksiklikler ve ihtiyaçları karşılamak üzere kanun ve yönetmeliklerde bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Fakat bütün bunlar bu ilk adımın devamı olan gelişme süreçleridir.

İN-TEK bu konuda üstüne düşen sorumluluğun bilincinde, tarafsızlık ve güvenilir olma ilkesine bağlı kalarak beton, yapı malzemeleri ve zemin mekaniği konularında kalite kontrol ve laboratuvar hizmetlerini sürdürmektedir.

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım