TAZE BETON DENEYLERİ

» Numune Alma
» Küre Tabi Tutma
» Çökme (Slump) Deneyi
» Beton Sıcaklığı Ölçülmesi
» Kıvam Sınıfı Tespiti
» Hava Muhtevası
» Hava Miktarı
» Beton Karışım Hesabının Yapılması (ve 7-28 Günlük Basınç Dayanımlarının Tespiti)

SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ

» Numune Boyut Değerlendirmeleri
» Deney Numunelerini Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini
» Sertleşmiş Beton Yoğunluğunun Tayini
» Karot Alma
» Karot Basınç Dayanımının Tespiti; Ağırlık, Kırılma Yükü, Basınç Dayanımının Değerlendirilmesi
» Karot Basınç Dayanımının Yapılar ve Ön Dökümlü Beton Birleşimlerinde Yerinde Tayini
» Tahribatsız Muayene (Geri Tepme Sayısının Belirlenmesi-Schmidt Beton Test Çekici okumaları)
» Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini
» Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini
» Beton Yaklaşık Yaş Tespiti (Karbonatlaşma Derinliğinin Tayini Yöntemi İle)

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım