ÇELİK-BETONARME İÇİN-DONATI ÇELİĞİ TESTLERİ

» Numune Alma
» Boyut-Kütle ve Toleranslar (Çap, Birim Uzunluk Anma Kütlesi )
» Yüzey Geometrisi Tayini (nervür-fitil, aralık-yükseklik ölçümleri vb.)
» Akma ve Çekme Mukavemeti Tayini
» % Kopma Uzaması Tayini
» Çekme / Akma, Deneysel Akma/ Karakteristik Akma Tayini
» Taşıyıcı Sistemde Donatı Tespit (Röntgen) Cihazı ile Betonarme Eleman İçerisinde Donatı Çap ve Aralık Tespiti
» Taşıyıcı Sistemde Pas Payı Sıyırma Yaparak Betonarme Eleman İçerisinde Donatı Çap, Aralıkların Gözle Tayini ve Akma-Çekme Mukavemeti, %Kopma Uzaması Tayini

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım