AÇIKLAMA

YEŞİL ; ile taralı deneyler TÜRKAK Akreditasyonu Kapsamında Yapılmaktadır.

YEŞİL Yeşil ve Sari ile taralı olmayan deneyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında yapılmaktadır.

SARI; ile taralı deneyler kapsam dışı yapılmaktadır.

ZEMİN MEKANİĞİ - LABORATUVAR DENEYLERİ

30- TS EN ISO 17892-1, Su İçeriğinin Belirlenmesi

31- TS EN ISO 17892-2, Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi)

32- TS EN ISO 17892-3, Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi (Sıvı Piknometresi Yöntemi)

33- TS EN ISO 17892-4, Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi)

34- TS EN ISO 17892-4, Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi)

35- TS EN ISO 17892-5, Tek Yönlü Konsalidasyon Özelliklerinin Tayini (Karakök Zaman Yöntemi)

36- TS EN ISO 17892-5, Tek Yönlü Konsalidasyon Özelliklerinin Tayini (Logaritma Zaman Yöntemi)

37- TS 1900-2 / T1, Şişme Yüzdesinin ve Basıncının Tayini

38- TS EN ISO 17892-12, Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak)

39- TS EN ISO 17892-12, Plastik Limitin ve Plastisite İndisinin Bulunması 

40- TS 1900-1 Madde 5.1.2 Deney 2, Koni Düşürme (Penetrasyon) ile Likit Limitin Tayini (Referans Metod)

41- TS EN ISO 17892-6 Bölüm:6, Düşen Koni Deneyi

42- TS 1900-1, Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık Su İçeriği 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)

43- TS 1900-1, Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık Su İçeriği 4,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji)

44- TS EN ISO 17892-7, Serbest Tek Eksenli Basınç Dayanımının Tayini 

45- TS EN ISO 17892-8, Kayma Direncinin 3 Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz – Drenajsız UU Tipi) Tayini

46- TS 1900-2, Taşıma Oranı Tayini (CBR)

47- ASTM D5856, Düşen Seviyeli Hidrolik Geçirgenlik Deneyi (Permeabilite)

48- TS 3440, Klorid İçeriği (Kapsam Dışı)

49- TS 3440, Sülfat İçeriği (Hidroklorik Asit Metodu) (Kapsam Dışı)

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım