İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların kalite kontrol ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2001 yılında kurulan İN-TEK KALİTE KONTROL AŞ.; beton, zemin mekaniği ve yapı malzemeleri konularında hizmetler vermektedir. 4708 sayılı Yapı Denetim hakkındaki kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan “Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” uyarınca başta zemin etüdü sırasında yapılması gereken zemin deneyleri olmak üzere inşaatta kullanılan agrega, beton, çelik ve diğer yapı malzemelerinin proje değerine ve ilgili standartlara uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Üretici firmaların kendi üretim tesisleri için aldığı TSE belgeleri her ürün için yeterli görülmemektedir. Çünkü bu firmaların ürettiği ürünlerin standartlara yönetmeliklere ve şartnamelere uygunluğunun yapılacak testlerle belgelenmesi gerekir. Bu nedenle kullanılan veya kullanılacak olan her parti üründen numuneler alınarak kalite kontrol deneyleri yapılmalıdır.

Ülkemizin deprem kuşağında olduğu unutulmamalıdır. Can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için uygulanabilir sağlıklı bir denetim sistemi ile afetlere karşı dayanıklı ve güvenli yapılar tasarlamak ve yapmak bilincindeyiz.

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım