AÇIKLAMA

YEŞİL ; ile taralı deneyler TÜRKAK Akreditasyonu Kapsamında Yapılmaktadır.

YEŞİL Yeşil ve Sarı ile taralı olmayan deneyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında yapılmaktadır.

SARI; ile taralı deneyler kapsam dışı yapılmaktadır.

BİTÜM ve BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR DENEYLERİ

136- TS EN 12697-6, Asfalttan Karot Numunesi Alınması, Asfalt Yüksekliğinin ve Sıkışma Yüzdesinin Belirlenmesi

137- TS EN 12594, Deney Numunelerinin Hazırlanması

138- TS EN 1426, İğne Batma Derinliği Tayini

139- TS EN 1427, Yumuşama Noktası Tayini Halka ve Bilye Metodu

140- TS EN ISO 2592, Parlama ve Yanma Noktası Tayini Cleveland Açık Kap Metodu

141- TS EN 12697-6, Yığın Yoğunluğunun Tayini

142- TS EN 12697-34, Marshall Deneyi

143- ASTM D2172 / D2172M, Asfalt Karışımlarındaki Bitüm Miktarının Ayrıştırılması Deneyi - Cam Ekstraktör Metodu

144- TS EN 12697-11, Agrega ve Bitüm Arasındaki Bağlanmanın Tayini (Soyulma Deneyi)

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım