KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel Prensiplerimiz, Ulusal Ve Uluslararası Standartlar ve Yönetmeliklerden ayrılmadan, en az hata ile çalışan, bağımsız, dürüst ve güvenilir olmayı taahhüt eder; deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuvar personelinin, kalite dökümantasyonunu öğrenmeleri sağlanacak ve personel politika ve prosedürleri yaptıkları deneylerde uygulayacaklardır.

Profesyonel kadromuzla teknolojik gelişmelerden en üst seviyede yararlanarak devamlı daha iyiye ve gelişmeye açık kalite sistemi ile hizmet vermek için;

“HİZMETTE KALİTE, KALİTEDE SÜREKLİLİK” Temel ve vazgeçilmez öncelikli politikamızdır.

KALİTE YÖNETİMİMİZ

Müşteri memnuniyetini ilkelerinin en önüne koyan İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş.; Taze ve Sertleşmiş Beton, Karot, Yapı Malzemeleri, Zemin (Geoteknik) ve Asfalt (Bitüm ve Bitümlü Krışımlar) deneyleri ile altyapı ve üstyapı inşaat projeleri, mühendislik danışmanlık hizmetleri konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standartlarının gereklerini yerine getirmekte olup, TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC 17025 belgelerine sahiptir.

KALİTE TAAHHÜDÜMÜZ

İN-TEK Kalite Kontrol AŞ. Laboratuvarı çalışmalarını güncel ulusal ve/veya uluslararası standard veya tanımlanmış deney metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartlar esas alınarak sürdürmektir.

İN-TEK Kalite Kontrol AŞ Laboratuvarının hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek deney metod ve standardlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik deney cihazları kullanmak, müşterilerden gelen deney isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standard malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle deney kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.

VİZYONUMUZ

Hizmet kalitesi yüksek, ileri teknolojileri kullanan, kendi alanında ülkemizin kurumsal saygın ve lider firması olmaktır.

MİSYONUMUZ

Kurulduğu günden beri mükemmelliği, kaliteyi ve güvenilir olmayı hedefleyen firmamız hep bu düşünceler içinde hizmetler sunmaktır. Zemin ve yapı malzemeleri konusunda en kapsamlı ve donanımlı laboratuvarlardan birisi olarak ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gelişmesini sürdürmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve uluslararası kalite yönetim sitemini benimsemiş olan firmamız teknolojik gelişim ve uzman kadrosuyla olumlu bir imaj kazanmıştır. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak kendimizi sürekli geliştirmeye ve daha iyi hizmet vermeye olan çabamız devam etmektedir.

SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ VE GÖREVLERİMİZ

» Her faaliyetinde iş ahlakını ön planda tutmak; "Güvenilir olmak"
» Kaliteli iş yürütmek
» İş güvenliği ve teknik emniyette en yüksek standardı kullanmak,
» İş ortağı olduğu işletme, kurum, kuruluş ve müşterilerinin beklentilerine karşı duyarlı olmak,
» Kaliteyi, uygun maliyet ve süreyle buluşturmak,
» Çalışanların mensubu olmaktan gurur duyduğu bir şirket olmak,
» İnsana ve çevreye duyarlı olmaktır.

SAĞLIK / GÜVENLİK / ÇEVRE

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Sosyal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş. çalışanlarının işlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için gerekli ortamları hazırlar. Bu amaçla işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına özel bir önem veren İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş. bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak OHSAS 18001 ( İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri) Belgesini almıştır. İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş. çalışan tüm personeline en üst düzeyde işçi sağlığı ve güvenliği sağlayacak organizasyonel ve teknik politikalarını geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş. Sağlık ve Güvenlik Politikası, bu konudaki uluslararası geçerliliği olan kuralların yanı sıra, bulunduğu ülkenin ilgili kanun ve yönetmeliklerine de uymayı öngörmektedir.

Sağlık ve Güvenlik kuralları tüm çalışanlara bildirilmekte ve uygulamalar denetlenmektedir. Sağlık ve güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve kuralların yerleşmesi amacıyla eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

ÇEVRE

Gelişen teknolojinin bir sonucu olarak, çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkan çevre kirliliği konusunda son derece duyarlı olan İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş. çalışmalarını tamamlayarak; ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemleri) Belgesini almış ve sistem gereklerini yerine getirmektedir. İN-TEK KALİTE KONTROL A.Ş.;

» Çevrenin iyileştirilmesi ve korunması ilkesi ile davranır.
» İş yaptığı ülkelerin çevre ile ilgili yasa ve uygulamalarına uyar.
» Çevrenin ve doğanın zarar görmesine neden olacak her türlü eylemden kaçınır ve müşterilerini, tedarikçilerini, çalışanlarını ve ilişki içinde olduğu iş ortaklarını bu doğrultuda yönlendirir.
» Daha estetik, temiz ve yaşanır bir çevre için kullandığı malzeme ve teknoloji seçiminde özen gösterir. Müşterilerini ve iş ortaklarını çevre ile barışık ürün kullanmaya ikna eder.
» Çevre bilincinin geliştirilmesi konusundaki sosyal etkinliklere katkıda bulunur.
» Çevreye zarar verecek faaliyetleri önceden tespit etmeye ve önlem almaya çalışır.

Hizmetlerimiz için bize yazın, biz sizi arayalım